Disclaimer

Ten behoeve van wet- en regelgeving het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van LekkerLokaal . Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan, zoals teksten of foto's, openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door ons met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De prijzen op deze website zijn in euro's inclusief 6% dan wel 21% (voor de alcoholhoudende producten) BTW, en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen. De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. 

 LekkerLokaal behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Hoewel De Makers alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn we niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door anderen verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten ons domein, welke geen eigendom zijn van LekkerLokaal. Deze links zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links worden geactiveerd, verlaat men de website streekproducten-rijkvannijmegen. Hoewel we uiterst selectief zijn ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij, De Makers, niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door ons worden onderhouden wordt afgewezen. 

 LekkerLokaal sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.